Interview 'ILC Zorg voor Later' (NL)
‘Zorg aanbieden zoals in Nederland, dat is mijn streven.’

Dit jaar is Marianne Lapidaire begonnen met haar bedrijf 'Zorg in Frankrijk'. De jarenlange ervaring in de ouderenzorg in Nederland, gaat zij inzetten om oudere Nederlanders die in Frankrijk wonen of langer verblijven gericht te helpen bij hun specifieke zorgvraag.

Ieder jaar gaan veel Nederlanders op vakantie naar Zuid-Frankrijk. En er wonen veel Nederlanders in het gebied tussen Nice en Aix en Provence. ‘Door mijn professionele achtergrond was ik nieuwsgierig hoe Nederlanders zich redden in Frankrijk als leeftijd een rol gaat spelen', zegt Marianne Lapidaire. 'Met het ingaan van het nieuwe zorgstelsel in 2006 zijn Nederlanders die in Frankrijk wonen verplicht verzekerd voor ziektekosten middels de basisverzekering in Nederland en kunnen zij zich aanvullend verzekeren in Frankrijk. Zij moeten volgens de nieuwe Europese richtlijn van 2004 over voldoende middelen van bestaan beschikken en niet ten laste zijn van het sociale systeem van hun nieuwe woonland. De vraag is hoe Nederlanders daar nu mee om gaan.’

Zelf opzetten
Marianne, die zelf vele jaren lang directeur is geweest van verschillende verpleeghuisorganisaties in Noord-Nederland, besloot om hier gericht onderzoek naar te doen. ‘In samenwerking met stichting De Open Ankh (een werkverband van diverse instellingen in Nederland voor ouderen, red.) heb ik een enquête gehouden onder Nederlanders die hier wonen. Hieruit kwam onder meer naar voren dat er veel behoefte bestaat aan een persoon die, als de nood aan de man komt, de zorg organiseert.’
Ze nam contact op met verschillende Nederlandse zorgaanbieders om de mogelijkheden in kaart te brengen om deze behoefte in te vullen. ‘Al snel werd duidelijk dat door markt- en haalbaarheidsonderzoeken dit een langdurig traject zou worden. Daarom besloot ik om het zelf op te zetten.’

Lichamelijke en mentale beperkingen
Naast gerichte zorg voor in Zuid-Frankrijk wonende Nederlanders wil Marianne ook iets betekenen voor vakantiegangers die zorg nodig hebben in verband met lichamelijke of mentale beperkingen. ‘Ook mensen met een handicap willen van een buitenlandse vakantie kunnen genieten. En waarom niet? Alleen, hoe regel je dat als je niet zelfstandig kunt reizen of verblijven? Zorg in Frankrijk kan hierbij helpen.’

Zorg in Frankrijk richt zich op de volgende zaken:
  • Inventariseren welke beperkingen/handicaps er zijn;
  • Een zorgplan opstellen samen met de cliënt en eventuele huisgenoten: wie doet wat?
  • Contact leggen met zorgverleners zoals fysiotherapeut, verpleegkundige, ergotherapeut, specialist en huisarts;
  • Toezien op de uitvoering van het zorgplan en dat zo nodig bijstellen.

Doelstellingen
Het bedrijf van Marianne Lapidaire begint kleinschalig. ‘Ik zit nu in de fase dat ik werk aan de naamsbekendheid onder in Zuid-Frankrijk wonende Nederlanders en bij vakantiegangers in dit gebied. Daarnaast leg ik contacten met zorgaanbieders in de regio. Ik heb mezelf vijf jaar gegeven om Zorg in Frankrijk van de grond te krijgen. Ik heb mijn doel bereikt als ik een aantal mensen echt op weg heb kunnen helpen met de invulling van hun persoonlijke en specifieke zorgvraag. De zorg bieden zoals ze die gewend zijn in Nederland, dat is mijn streven.’

Vestigen in Frankrijk
Terwijl het kwik in Nederland nauwelijks boven de nul uit komt, is het begin december in Zuid-Frankrijk met zestien graden en een vol zonnetje lekker toeven. Lapidaire is met haar echtgenoot in Fayence gaan wonen, een klein stadje dat 30 kilometer ten noorden van Frejus en 30 km ten westen van Grasse ligt. En het is geheel niet uitgesloten dat ze zich op den duur permanent in Frankrijk zullen vestigen. Dit hangt mede af van het succes van Zorg in Frankrijk.

Geschikte plek
‘We zijn wel twee jaar aan het zoeken geweest naar een geschikte plek’, zegt Marianne. ‘Ik had de hoop eigenlijk al opgegeven dat we iets zouden vinden. Het was allemaal veel te duur en we waren bovendien best kritisch over wat we wilden. We gingen voor zon, cultuur en een gezellig centrum nabij zodat we alle voorzieningen in de buurt hebben. Dat kan handig zijn als we wat ouder worden, nietwaar? Uiteindelijk vonden we toch ons droomhuis. Inmiddels zijn we al aardig ingeburgerd.’

Bron: Stichting ILC zorg voor later - www.zorgvoorlater.nl
Deze pagina printen